GỬI BÀI DỰ THI

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Số điện thoại di động *

Số điện thoại bàn

Email *

Quê quán

Nơi ở hiện tại*

Nội dung bài thi *

Hình ảnh đính kèm (size maximum : 4Mb)
your image

Quy định cuộc thi

QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI

Thí sinh phải tuân thủ những nguyên tắc, điều lệ, kế hoạch của cuộc thi do BTC quy định, gồm những nguyên tắc sau:
Điều 1: Người tham dự chỉ được gửi bài dự thi một lần/1 vòng.
Điều 2: Thí sinh không được khiếu nại khi BTC công bố kết quả.
Điều 3: Ý tưởng và hình ảnh đính kèm không được trùng lắp với các ý tưởng đã tham dự và được đăng tải trước đó.
Điều 4: BTC được toàn quyền sử dụng ý tưởng, hình ảnh hiện thực hóa và phát ngôn của người tham dự trong cuộc thi này với mục đích phi lợi nhuận mà không trả thêm bất kì phí ý tưởng nào.
Điều 5: Nếu Admin không thể liên lạc được với người nhận quà trong thời hạn 48 tiếng sau khi công bố, phần quà sẽ được trao cho người có số lượt bình chọn cao kế tiếp.
Điều 6: các bạn thí sinh tuyệt đối không được phê phán hay bình luận không tốt trong quá trình tham gia cuộc thi và khi cuộc thi kết thúc.
Điều 7: Nếu BTC phát hiện thí sinh sử dụng Hack like và Auto like để tăng like cho bài dự thi của thí sinh thì BTC sẽ loại vì bài thi phạm quy.
Điều 8: BTC có thể thay đổi thể lệ thi để phù hợp với thực tế cuộc thi.

 Đồng ý

vetrangchu