Groom & Bride: 

Cường & Trang

Concept:
LIFE PUZZLE

Package: On-day

Date:
13/01/2011

Venue:
White Palace, HCMC

Wedding Concept & Planning:

Confetti Vietnam Wedding Planner

Photographer:
Dano Phạm

THE STORY
” Anh chị gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một người bạn thân. Có thể lần gặp đầu tiên chưa để lại ấn tượng nhiều với cả hai nhưng cuộc đời là những mảnh ghép vô tình tự tìm thấy nhau như bản thân họ với nhau lúc này vậy…”
Có thể lần gặp đầu tiên chưa để lại ấn tượng nhiều với cả hai nhưng cuộc đời là những mảnh ghép vô tình tự tìm thấy nhau như bản thân họ với nhau lúc này vậy…

Confetti-real-wedding-life-puzzle (1)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (2)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (3)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (4)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (5)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (6)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (7)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (8)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (9)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (10)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (11)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (12)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (13)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (14)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (15)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (17)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (18)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (19)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (20)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (21)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (22)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (23)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (24)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (25)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (26)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (27)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (28)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (29)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (30)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (31)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (32)
Confetti-real-wedding-life-puzzle (33)